Julie Oakes                                                 Born to Shock

Home |  Studio | Resume | Paintings | Paper Works | Writings | Sculpture | Video & Performance | Contacthex1.jpg
hex2.jpg hex3.jpg hex4.jpg hex5.jpg hex6.jpg hex7.jpg hex8.jpg hex9.jpg hex10.jpg
hex11.jpg

Statement by Curator, Renita Kraubner

hex12.jpg
hex13.jpg hex14.jpg hex15.jpg
hex19.jpg
hex20.jpg

hex21.jpg

Statement

In the Biblical Sense

Statement by Curator, Kyna O'Neil
hex22.jpg hex23.jpg hex24.jpg hex25.jpg
hex26.jpg hex27.jpg hex28.jpg hex29.jpg hex30.jpg hex31.jpg hex32.jpg hex33.jpg hex34.jpg hex35.jpg
hex36.jpg hex37.jpg
hex38.jpg